Pahayag ng pagkondena sa pagbaba ng arrest warrant laban sa lider-manggagawa sa Timog Katagalugan

Mariing kinokondena ng panrehiyong sentrong unyong Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang kamakailan lamang na pagbababa ng arrest warrant laban kay Hermenegildo Marasigan, lider-manggagawa sa rehiyon. Kinokondena ng mga manggagawa ang nagpapatuloy na pampulitikang panunupil sa pamamagitan ng pagsasampa ng gawa-gawang kasong kriminal laban sa mga lider at aktibista.

Inilabas ang nasabing arrest warrant ng Cabuyao Municipal Trial Court noong August 12, 2012 sa kasong “direct assault”at“slight physical injuries” laban kay Hermenegildo Marasigan, kasalukuyang tagapangulo ng pederasyong Organized Labor Association in Line Industries and Agriculture-Kilusang Mayo Uno (OLALIA-KMU).

Si Cpl. Renante M. Roxas ng SOTWA, Bravo Coy Command Batallion ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army ang nagsampa ng kaso noong Oktubre 25, 2011.

Walang batayan at lalong labag sa batas ang paglalabas ng arrest warrant laban kay Marasigan.

Maliban sa arbitraryong pinangalanan si Marasigan sa kasong isinampa, hindi ito nakatanggap ng anumang subpoena at hindi rin dumaan sa tamang proseso ng batas bago isyuhan ng arrest warrant.  Hindi rin nakarating sa itinakdang pagdinig ng kaso noong November 23, 2011 ang nagsampa ng kaso. Gayunpaman, itinuloy ang pagpoproseso ng kaso hanggang maglabas ng resolusyon at mag-isyu ng warrant of arrest batay sa kasong direct assault upon an agent of a person in authority”.

Gaya din sa ginawa kamakailan lamang sa mga lider at aktibista sa tinaguriang Southern Tagalog 72, malinaw na ang mga gawa-gawang kasong ito ay bahagi ng sistematikong panunupil sa ilalim ng kontra-mamamayang Oplan Bayanihan upang pilit na patahimikin ang mga lider-manggagawa na nangunguna sa laban ng iba’t ibang unyon sa rehiyon.

Militarisasyon

Ayon sa salaysay ni Cpl. Renante Roxas, naging batayan ng kaso ang insidente noong Oktubre 20 ng nakaraang taon nang magsagawa ng protesta ang mga manggagawa at mamamayan ng Timog Katagalugan sa barangay hall ng Pulo sa Cabuyao.

Laban sa militarisasyon ang isinagawang protesta noong Oktubre 20, 2011.  Nagkaroon ng komosyon ang mapayapang protestang ito nang maglabas ng matataas na kalibre ng baril ang mga militar mula sa dating health center na kanilang inokupa bilang detachment.  Katabing-kwarto lamang nito ang day care center na may mga inosenteng paslit pang nasa loob noong mga oras ng insidente.

Nilalabag ng militar ang Artikulo 4, Bilang 4 at Artikulo 12 ng International Humanitarian Law sa pagkakampo at pag-iimbak ng mga armas sa matataong lugar ng sibilyan.

Mula Pebrero 26, 2011 nang mag-deploy ng militar sa Cabuyao, naging agresibo ang mga surveillance sa mga pagkilos na isinasagawa, gayundin sa mga lider at aktibista ng mga progresibong organisasyon, kabilang na ang mga unyon, samahang manggagawa, at maralitang komunidad.  Kung kaya nga, patuloy itong tinututulan ng mga manggagawa at mamamayan sa rehiyon.###

 

(English translation)

Statement of condemnation on the arrest warrant

against Southern Tagalog labor leader

The regional militant trade union center Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (Solidarity of Workers in Southern Tagalog-May First Movement) condemns in utmost terms the recent arrest warrant issued against regional labor leader Hermenegildo Marasigan.  The workers in the region condemn the continuing political persecution thru trumped up criminal charges leaders and activists.

The Cabuyao Municipal Trial Court issued the said warrant on August 12, 2012 on charges of “direct assault” and “slight physical injuries” against Hermenegildo Marasigan, current chairman of KMU-affiliated federation Organized Labor Association in Line Industries and Agriculture (OLALIA).

Cpl. Renante M. Roxas of the SOTWA, Bravo Coy Command Batallion of the 2nd Infantry Division of the Philippine Army filed the complaint on October 25, 2011.

The arrest warrant is baseless.  Aside from arbitrarily namedropping Marasigan in the charges, he received no subpoena and has not undergone due process before the warrant was issued.  The complainant even failed to appear before the court in a hearing set on November 23, 2011.  However, the case proceeded until a resolution was reached and the arrest warrant issued based on charges of “direct assault upon an agent of a person in authority”.

This is nothing new.  Like the cases of leaders and activists dubbed as Southern Tagalog 72, these trumped up charges are part of the systematic scheme of repression under the anti-people Oplan Bayanihan to forcefully silence labor leaders championing the cause of workers in the region.

Militarization

According to the statement by Cpl Renante Roxas, the case was based on an incident on October 20 last year when the workers and other sectors launched a regional protest in the barangay hall in Pulo, Cabuyao.

The protest held on October 20, 2011 was a protest action against militarization.  A commotion marred the peaceful protest when the military elements took high-powered rifles from a room, formerly a barangay health center, which they occupied as detachment.  Only adjacent was a day care center roomed by innocent children at the time of the incident.

With this, the military violates Article 4, No. 4 and Article 12 of the International Humanitarian Law for making use of a civilian populated area as their military detachment and storage of ammunitions.

Since February 26, 2011 when the military deployment took place in Cabuyao, aggressive surveillance were conducted during protest actions, and more so with leaders and activists of progressive organizations including unions, workers organizations, urban poor communities.  With this, the workers and the people in the region persistently condemn and call to end militarization.###

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s