Kasamang Noel “Bigboy” Sanchez, bayani ng uring manggagawa at sambayanan

Noel Bigboy SanchezAng mamatay nang naglilingkod sa bayan ay simbigat ng bundok Sierra Madre.  Ganito mailalarawan ang buhay at pakikibaka ni Noel “Ka Bigboy” Sanchez, dakilang lider manggagawa, mahusay na edukador at organisador, at kakampi ng uring api at pinagsasamantalahan.

Pinagpupugayan ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang kanyang naging dakilang ambag sa kilusang paggawa mula sa walang takot na pakikibaka laban sa dambuhalang kapitalistang Nestle patungo sa pakikiisa sa laban ng mga manggagawa sa iba’t ibang pagawaan.

Pumasok si Ka Bigboy sa pagawaan ng Nestle bilang apprentice noong 1988 nang makapagtapos ng kursong Mechanical Engineering sa Letran Calamba. Bagama’t nagmula sa panggitnang uri, hindi ito naging hadlang upang makiisa si Ka Bigboy sa laban ng mga pinagsasamantalahang manggagawa sa loob at labas ng pagawaan.  Nagsimula ang kanyang paglalakbay sa masalimuot ngunit makabuluhanglandas ng pakikibaka nang maorganisa siya sa loob ng pagawaan.

Naranasan niyang sa kabila ng pagpapagal ng mga manggagawa sa loob ng pabrika, walang ibang inatupag ang kapitalistang Nestle kundi ang magkamal ng tubo at ilagay sa alanganin ang buhay ng mga manggagawa at mga pamilya nito.

Inabutan ni Ka Bigboy ang unang welga ng Union of Filipro Employees-Drug and Food Alliance-Kilusang Mayo Uno (UFE-DFA-KMU) para sa retirement benefits ng manggagawa. Namulat siya sa tunay na kalagayan ng manggagawa at lipunang Pilipino.

Nang pumutok ang ikalawang welga ng mga manggagawa ng Nestle noong 2002, nasaksihan niya ang garapalang pagsuway ng kapitalistang Nestle sa desisyon ng Korte Suprema hinggil sa pagpapaloob ng usapin ng retirement benefits sa CBA ng unyon at management.

Naging aktibo si Ka Bigboy sa pagtataguyod ng picket line, pagkakampanya laban sa kapitalista, at pagbibigay ng pag-aaral sa kanyang mga kasamahan upang higit pa nilang maunawaan ang kawastuhan ng kanilang paninindigan.

Habang hinaharap ang welga, nagtuluy-tuloy ang pagbibigay ni Ka Bigboy ng serbisyo sa sa manggagawa bilang organisador at volunteer instructor sa institusyon ng pag-aaral ng mga manggagawa.  Lalo pa itong nagpursigeng maglaan ng panahon at lakas sa pag-oorganisa ng mga manggagawang nakakaranas ng katulad na pagsasamantala mula nang paslangin ang pangulo ng kanilang unyon na si Diosdado “Ka Fort” Fortuna.

Sa pamamagitan ng paglubog sa mga picket line, mga komunidad ng maralita, pakikisalamuha sa iba’t ibang sektor ng lipunan, at tuluy-tuloy na pag-aaral at pagsisiyasat, naunawaan ni Ka Bigboy na tanging sa pakikibaka makakamit ang tunay na hustisya para sa mga manggagawang pinagdadamutan ng makabuluhang sahod at benepisyo, mga magsasakang inaagawan ng lupa, mga kababaihang nakakaranas ng diskriminasyon, mga kabataang pinagkakaitan ng libre at dekalidad na edukasyon.

Tuluyan niyang iniwan ang buhay na maalwan, at piniling ialay ang sarili para sa pagpapalaya ng uring manggagawa at sambayanan. Hindi man naging madali para sa kanya ang mawalay sa kanyang pamilya, magiting niyang tinahak ang landas ng pakikibaka ‘di lamang para sa kanyang sariling mga anak, kundi pati na rin sa mga susunod na henerasyon.

Nakipagkapit-bisig si Ka Bigboy sa mga aping sektor, at nanguna sa mga pagkilos sa rehiyon at sa kamaynilaan.  Sa karamihan, nakilala siya bilang matapang na head marshall sa tuwing mayroong Lakbayan ng mamamayan, na pangunahing nagtitiyak sa seguridad ng mga kasama. Walang pag-iimbot niyang sinalo ang mga hambalos ng kapulisan tuwing mayroong dispersal sa mga pagkilos, at hinarangan ang malakas na agos ng tubig mula sa mga bumbero.  Sa maraming kasama, tila isang bitaminasi Ka Bigboy na nagbibigay ng lakas ng loob sa tuwing napanghihinaan at humaharap sa iba’t ibang pagsubok.

Lumipas man ang mahigit isang dekada mula nang magwelga ang mga manggagawa ng Nestle, hindi kailanman binitiwan ni Ka Bigboy ang laban para sa hustisyang panlipunan hanggang sa nakaranas ng matinding karamdaman.  Gayunman, hindi pa rin siya tumigil sa pagkilos at pagtulong sa kapwa manggagawa at mamamayang inaapi.  Lalo siyang naging matapang at matatag habang nilalabanan ang matinding karamdaman kasabay ng pakikipaglaban sa pagsasamantala ng mga kapitalista’t naghaharing uri. Hindi nawala kay Ka Bigboy ang kanyang mga ngiti, ang pagiging maalalahanin, mapag-alaga at mapagbiro.

Sa pagpanaw ni Ka Bigboy, mananatiling buhay ang kanyang diwa at alaala sa pagpapatuloy at pagtatagumpay ng pakikibaka ng uring manggagawa at sambayanan.  Tanging sa ganitong paraan mabibigyan ng karampatang pagpupugay ang kanyang buhay na inialay sa masang anakpawis.

TULOY ANG LABAN ni Noel “Ka BIGBOY” Sanchez!
BOYCOTT all Nestle products!
Kawalang-hustisya sa mga manggagawa ng Nestle, kapitalista PAPANAGUTIN!
Uring manggagawa, HUKBONG MAPAGPALAYA!

Advertisements