Labor dispute sa PhilSteel: Ipagtanggol ang karapatan at kagalingan ng manggagawa! ITAGUYOD ANG WELGA!

ImageHabang patuloy na nagkukumpuni ng kanilang mga bahay ang manggagawa at kanyang pamilya
at hindi pa nga nakakaahon sa pagsalanta ng magkakasunod na natural na kalamidad tulad ng
mga bagyo at habagat, walang awa namang sumabay sa pananalasa ang kapitalistang Philippine
Steel sa buhay at kabuhayan ng manggagawa. Mas malupit na hagupit ito kaysa anupamang
kalamidad na dumaan.

Sa dalawang magkasunod na pagkakataon noong Hulyo 18 at Agosto 2, iligal na tinanggal ng
kapitalista ang 32 manggagawa mula sa kabuuang 55 kasapi ng unyon. Kabilang na sa tinanggal
na ito ang lahat ng 21 upisyales ng unyon. Matapos ito, sinikap pang gawin ng unyon ng
manggagawa ang lahat ng hakbang upang maisaayos ang mga isyu at mapabalik sila sa trabaho.

Subalit nitong Agosto 21, pinauwi ang 9 na manggagawang regular isang oras matapos silang
pumasok sa unang shift ng trabaho ng alas-6 ng umaga. Hindi na din pinapasok ang iba pang
natitirang 14 manggagawa na papasok sa mga kasunod na shift. Sukdulan nang tinanggal ng
kapitalistang Philsteel ang kabuuang 55 manggagawang kasapi ng unyon!

Sa patuloy na panggigipit ng kapitalista, itinutulak at wala nang natitirang sandata ang
manggagawa kundi isagawa ang kanyang pinakamataas na pampulitikang pagkilos – ang
WELGA.

Itinirik ng unyon ng manggagawa, sa ilalim ng Philsteel Workers’ Union (PWU-OLALIA-KMU),
ang kanilang picketline sa harap ng kumpanya sa Pulo, Cabuyao nitong tanghali ng Agosto 21,
2012.

CBA Moratorium

Naharap mula nitong Enero 2012 sa pag-uusap para sa panibagong 3-taong collective
bargaining agreement (CBA 2012-2015) ang unyon ng manggagawa at management ng
Philsteel. Abril na lamang naganap ang negosasyon at nagrehistro agad ang management ng
kanilang pusisyon na “CBA moratorium” sa unyon. Nangangahulugan itong walang ibibigay na
karagdagang sahod at benepisyo sa mga manggagawa.

Nang iangat ng unyon ang kasong ito para sa interbensyon ng National Conciliation and
Mediation Board (NCMB-Region IVA), moratorium pa din ang diin ng management. Isinampa
ng unyon ang “notice of strike” sa batayan ng “CBA deadlock” at “unfair labor practice” (CBA
moratorium) noong Hunyo 29, 2012. Subalit sa halip na lutasin ang inihaing kaso ng mga
manggagawa, tinugunan ito ng management ng pagsasampa ng “lockout” o bantang pagsasara
ng pagawaan.

Bago pa man ang negosasyon para sa kasalukuyang CBA, moratorium din ang inihain ng
management sa unyon sa 2-taong CBA noong 2010-2011. Sa kabila nang dinesisyunan ng
Office of the Secretary ng Department of Labor and Employment (DoLE) ang CBA na ito noong
Setyembre 23, 2011, hindi ito ipinatupad ng management hanggang sa abutin na ng panibagong
usapin sa CBA, hanggang sa kasalukuyan.

Panunupil sa manggagawa

Sa kasalukuyang CBA, lalong pinalala ng Philsteel management ang sitwasyon nang sumunod
na ngang serye ng tanggalan sa mga manggagawa. Kasunod na tinauhan ng management ng
ilampung gwardya at goons ang loob at labas ng pabrika, minanmanang higit pa sa pagiging
presong nasa “maximum security” ang mga manggagawa sa produksyon, nakipagkutsabahan ng
impluwensya sa ilang elemento ng lokal na pamahalaan, at inilatag ang mala-garisong barikada
sa harapan ng kumpanya. Lantarang pahiwatig ito ng panunupil o deklarasyon ng gyera ng
kapitalista laban sa manggagawa.

Gaya ng inaasahan, walang nagawa ang Office of the Secretary ng DoLE sa pagmamatigas ng
Philsteel management habang wala ding malinaw na solusyong maihapag sa mga manggagawa
sa ilang negosasyong naganap sa ahensyang ito ng paggawa. Hindi na ito bago lalo’t malinaw
sa karanasan ng pakikibaka ng manggagawa ng Philsteel ang pangangasangkapan at kawalang-
pangil ng DoLE laban sa kaisa-isang kagustuhan ng kapitalista – ang magkamal ng tubo at
papalaki pang tubo.

Sama-samang tanggulan, sama-samang tulungan

Sa gitna ng patuloy na krisis ng imperyalistang globalisasyon, manggagawa at mamamayan ang
pangunahing pumapasan ng kahirapan. Makatwirang dagdagan ang sahod at benepisyo ng mga
manggagawa upang makaagapay at makatawid ang kanyang pamilya sa araw-araw.

Isa ang unyon ng mga manggagawa sa Philsteel na may maningning na kasaysayan ng
pakikibaka mula pa noong dekada ’80. Muling hinahamon ng kapitalistang Philsteel, sa
pangunguna ng burgesya kumparador na si Mr. Abeto Uy, ang pagkakaisa at katatagan ng mga
manggagawa.

Mula unang welga noong 1985, nagtamasa ng mga tagumpay sa sahod, trabaho, at karapatan
ang mga manggagawa ng Philsteel bunsod ng nagkakaisang tindig at kapasyahang itaguyod ang
interes ng uring manggagawa. Ngayong 2012, itatala ang ika-pitong welga upang ipagtanggol
ang mga pagpupunyagi ng nakalipas na mga dekada.

Subalit hindi lamang banta sa mga manggagawa ng Philsteel ang kaisa-isang kagustuhan
ng kapitalista. Hamon ito sa buong uring manggagawa. Ang mga hakbang ng pagbawi sa
tagumpay ng mga manggagawa ng Philsteel ay hambalos ng pagbawi sa mga tagumpay ng
buong kilusang paggawa sa Timog Katagalugan.

Higit kailanman, ngayong ang panahon ng pagkakaisa upang magkapitbisig ang manggagawa
at mamamayan sa pagtatanggol ng sahod, trabaho, at karapatan. Ating pagkaisahin ang mga
pagsisikap sa piketlayn, komunidad, at iba’t ibang larangan ng pakikibaka upang ipagwagi at
isulong ang ating mga lehitimong karapatan.

CBA Moratorium sa Philsteel, TUTULAN! LABANAN!
Manggagawa ng Philsteel na iligal na tinanggal, IBALIK!
Sahod, trabaho, at karapatan, IPAGTANGGOL! IPAGLABAN!
Uring manggagawa, HUKBONG MAPAGPALAYA!
Manggagawa at mamamayan, MAGKAISA!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s