Inter-Agency Memorandum of Commitment ng DoLE, AFP, PNP, at dilawan: Ligalisasyon ng dumog na atake laban sa manggagawa

Mariing kinokondena ng panrehiyong sentrong unyon, sa pangunguna ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU), ang nagpapatuloy na dumog na atake at panunupil ng iba’t ibang ahensya ng gubyerno, kapitalista, at mga dilawang unyon sa karapatan ng manggagawa sa anyo ng isang Inter-Agency Memorandum of Commitment.

Kamakailan lamang nabunyag sa mga manggagawa na pinirmahan pa noong 2011 ang mapagpanggap na Memorandum of Commitment sa pagitan ng Department of Labor and Employment, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, at mga dilawang unyon tulad ng Trade Union Congress of the Philippines (TUCP), Federation of Free Workers (FFW), Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), Alliance of Progressive Labor (APL), at iba pa.

Habang sinasabi ng DoLE na bahagi ang kasunduan ng ‘compliance’ nito sa “ILO recommendations” matapos ang high level mission na idinaos ng huli sa bansa noong Setyembre 2009, napapalamutian ang kasunduan ng pagtataguyod diumano ng karapatan ng mga manggagawa ayon sa Saligang Batas ng Pilipinas, International Labor Standards tulad ng Conventions 87 at 98, at International Humanitarian Law.

Oplan Bayanihan

Samantala, tahasan namang sinasabi sa Memorandum of Commitment sa AFP na bahagi ito ng Oplan Bayanihan, “Whereas, the AFP has implemented on January 1, 2011 the Internal Peace and Security Plan ‘BAYANIHAN’ that prescribes two (2) Strategic Approaches: the Whole Nation Approach that entails the participation of all stakeholders in peace and development efforts, and the People-Centered Approach that gives primacy to the respect for and protection of human rights, adherence to the International Humanitarian Law, and abidance to the Rule of Law.”

Sa ganito, ultimong layunin nitong gawing ligal ang panghihimasok at pandarahas ng PNP at AFP, kabilang na ang CAFGU at barangay tanod, sa mga karapatan ng manggagawa, lampas at taliwas sa umiiral na Kodigo ng Paggawa at Saligang Batas ng Pilipinas.

Industrial peace sa pamamagitan ng militarisasyon

Habang ipinagyayabang ng mga nakapirma ang nasabing inter-agency Memorandum of Commitment bilang isang hakbang tungo sa mas ‘matiwasay’ na relasyon o industrial peace, inilalagay naman nito sa mas malaking kapahamakan ang manggagawa sa pamamagitan ng pagliligalisa ng matagal nang nagaganap na militarisasyon sa mga engklabong industriyal, pagawaan, at komunidad ng manggagawa at maralita.

Pinabibilis at pinatitigas din nito ang sabwatang kapitalista at gubyerno upang lehitimong kitlin sa usbong pa lamang ang pag-oorganisa ng manggagawa sa kanilang unyon, gayundin ang paggamit ng dahas upang buwagin ang mga piketlayn, pagkilos at iba pang aktibidad ng mga manggagawa sa pagtataguyod ng kanilang batayang karapatan.

Sa mga nakalipas na taon, malupit na karanasan na sa kamay ng pulisya at militar ang sinapit ng mga pakikibaka ng manggagawa ng Nestlé, Nissan, Toyota, Takata, EMI-Yazaki, at iba pa. Gayundin ang sinapit na militarisasyon ng mga komunidad ng manggagawa at maralita sa Santa Rosa, Cabuyao, at Calamba sa Laguna, Dasmariñas sa Cavite, at iba’t ibang bahagi ng rehiyon.

Kung dati’y tanging ang Malakanyang ang may kapangyarihang mag-utos sa AFP, sa bagong kasunduan, binibigyan ng kapangyarihan ang DoLE sa pagsupil sa mga manggagawa gamit ang militar. Sa pamamagitan ng request mula sa kapitalista na palagi namang ginagawa ayon sa kanyang sariling pagtatasa sa kalagayan at seguridad, maaari na niyang hingin ang presensya ng AFP, katulong ng PNP, sa mismong lugar kung saan inilulunsad ang pagkilos ng mga manggagawa.

Sa bisa ng parehong kasunduan, pinahihintulutan na ang pagtatayo ng mga kampo ng militar sa loob at paligid ng mga engklabo o pagawaan batay sa ilang mga “kundisyon”.  Matagal nang naitala ang mga reklamo ng manggagawa hinggil sa iligal na pagtatayo ng mga detachments ng militar sa loob ng mga engklabo at komunidad sa rehiyon. Malawakang sinuportahan ng sambayanan at internasyunal na komunidad ang mga hinaing na ito ng manggagawa.

Gayunpaman, imbes na tumalima sa mga batas na nagpapatibay sa karapatan ng manggagawa para sa pag-uunyon, pagwewelga, pakikipagtawaran sa CBA, paglahok sa mga usaping pulitikal at pang-ekonomiya, nagbibigay daan naman ang pro-kapitalistang kasunduan upang tabingan ng ligalidad at makalusot ang mga paglabag at pandarahas laban sa hanay ng mga manggagawa.

Pagtatanggol at paglaban ng manggagawa

Walang idudulot na kabutihan ang inter-agency MOC sa mga manggagawa.  Kitang-kita, at nakalagay mismo sa kasulatan, na naaayon ang kasunduan sa Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino—na walang pinagkaiba sa Oplan Bantay Laya at iba pang kontra-insurhensyang programa ng mga nakaraang rehimen.

Sa kasunduang ito, hindi malayong danasin din ng mga manggagawa ang kasalukuyang dinaranas na militarisasyon ng mga magsasaka at mamamayan sa Bondoc Peninsula sa lalawigan ng Quezon.

Hindi magiging sagot ang karahasan upang bigyang wakas ang mga hinaing at pakikibaka ng uring manggagawa para sa makatwirang sahod, seguridad sa hanapbuhay at karapatan.  Walang ibang natitirang dapat gawin ang uring manggagawa at sambayanang dumog na inaatake ng sabwatan ng kapitalista-DoLE-AFP-PNP-LGU-korte kundi sama-samang ipagtanggol at ipaglaban ang kanilang mga lehitimo at batayang karapatan.

Inter-Agency Memorandum of Commitment, IBASURA!

Oplan Bayanihan, TUTULAN! LABANAN!

Sahod, trabaho, at karapatan, IPAGLABAN!

Advertisements

SOUTHERN Tagalog Workers Oppose New Wage System

June 1, 2012 Cabuyao, Laguna – Regional trade union center Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) yet again expresses its opposition to the new wage system being implemented in the region.

After the Regional Tripartite Wages and Productivity Board (RTWPB) of the Department of Labor and Employment (DoLE) IVA signed Wage Order IV-15 last March 28, 2012, the new wage system has been implemented in the region’s mainland provinces (CALABARZON).

The implementation shortly followed its initial publication on national newspaper on April 30, 2012, a day before the annual commemoration of the International Labor Day.

PAMANTIK-KMU has stated its rejection to the Wage Order during its Labor Day commemoration in different parts of the region, where more than 5,000 workers and other sectors once again called for a P125 across-the-board nationwide wage increase, among others.

The new wage order introduces a two-tiered wage policy wherein new terminologies such as ‘floor wage’, ‘Temporary Productivity Allowance (CTPA)’, and ‘Productivity Improvement and Incentives Committee (PIIC)’ are presented.

According to Section 1 of the said Wage Order, the floor wage is set at P255 per day with regards to the regional poverty threshold and the cost of living brought about by the price increases of basic commodities.

In addition to the floor wage comes the Productivity Based Pay, a wage adjustment based on the workers’ performance, cost of living, and the capacity of the private establishment, which shall be voluntarily implemented according to the latter’s judgment.

“This is a big insult to the legitimate calls of the workers in the region.  Even before the previous Arroyo regime has declared the direct effects of the Global Financial and Economic Crisis to our country in 2009, the National Statistics and Coordinating Board (NSCB) has already set the daily family living wage (FLW) in Region IVA at P809 for a family of 5.  Obviously, prices have increased since then, but the NSCB has failed to provide an updated and accurate FLW.  Instead, they deliberately manipulated the computation to get the poverty threshold, in a way that it subjectively lowers the FLW.” says Wenecito Urgel, PAMANTIK-KMU Secretary-General.

Wage Order IVA-15 covers a P12.50 CTPA for workers earning at least P255/day.

“At the same time as P12.50 is a ridiculously low amount in relation to the continuously rising daily cost of living that is estimated to be close to P1000, the P255 floor wage is a subjective basis for wage increases and additional benefits.  It is but a part of the state’s continuous efforts to misleadingly show that the present highest minimum wage in the region (P337) is more than sufficient.  It is no different than the previous manipulations of the Aquino administration on poverty statistics, which evasively present fewer poor workers, thus taking away the need to legitimately call for wage increases.” added Urgel.

Retail and service establishments employing a maximum of 10 workers (with wage levels below P255/day) are directed to implement a staggered P2 to P90 wage increase within the next five years.

“As usual, the Department of Labor and Employment did not take into consideration the real value of workers’ wages in the region, as well as the apparent price fluctuations in the coming years, in setting the wage increase in tranches.  Apart from this, the scope of the wage increase is very limited, as only those working in small enterprises [that are less capable of increasing their workers’ wages] are affected.  Ironically, larger industries, multinational and transnational corporations present in the region are exempted from the said order.” Urgel explained.

Further wage increases for floor wage earners based on workers’ productivity shall be implemented by a Productivity Improvement and Incentives Committee (PIIC), a new organizational structure to be formed within the establishments.

In Southern Tagalog, numerous companies have been implementing a similar wage system based on workers’ productivity.  Without considering the actual performance of the workers, companies have the prerogative to provide increases based on their ‘financial capacity’, and limit the scope of the implementation on regular workers, targeting a smaller number of ‘qualified’ workers.

Recent research of the National Coalition for the Protection of Workers’ Rights in Southern Tagalog (NCPWR-ST) in 2011 shows that barely 40% of the total workforce in the region are regular employees, the rest being contractual workers.

“Not only has it failed to recognize the minimum wage long-won by international labor movements, the two-tiered wage system demonstrates the DoLE and Aquino administration’s impotence in catering to the needs of the workers and the people.  Worse, it has given full authority to greedy capitalists in subjectively determining workers’ productivity levels thus further deprive workers from just wage increases.” Said Urgel.

“As this only means worse working and living conditions for the workers and the people in Southern Tagalog, intensified campaigns and protest actions shall be expected from different workers’ groups to call for the junking of the said Wage Order and the various contractual employment schemes, and the implementation of the P125 wage hike.” Urgel ended.###