Pahayag ng pagkondena laban sa patuloy na militarisasyon sa Cabuyao

(Press Statement)

Mariing kinokondena ng militanteng panrehiyong sentrong unyong Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan (PAMANTIK-KMU) ang nagpapatuloy na militarisasyon sa bayan ng Cabuyao, lalawigan ng Laguna.

Nitong hapon ng ika-20 ng Oktubre sa harapan ng barangay hall sa Pulo, Cabuyao, Laguna, nagsagawa ng pagkilos at programa ang mga manggagawa at mamamayan upang kondenahin ang patuloy na surveillance at pandarahas ng mga elemento ng militar sa mga lider-manggagawa at lider-aktibista, gayundin ang patuloy na pagkakampo ng mga armadong militar na ito sa lugar pampubliko tulad ng barangay hall at daycare center.

Sa aktibidad na ito, nilayon ding makipag-diyalogo ng mga lider sa mga militar na nakahimpil sa kwartong katabi ng barangay daycare center. Subalit bago pa man ito, hinarang, dinahas, at pinaglabasan ng mga baril na kalibre 45 at M-16 rifle ng mga elemento ng 202nd Infantry Brigade ng Armed Forces of the Philippines ang mga lider-masa at mga kalahok na raliyista. May limang (5) militar na nakahimpil sa kwarto, bukod pa sa mga di mabilang na naka-sibilyang elemento sa paligid.

Inilalantad ng insidenteng ito ang ultimong pakay ng militarisasyon na maghasik ng teror sa bayan ng Cabuyao at iba pang mga lalawigan sa Timog Katagalugan. Pinatutunayan nito at ng mga nauna pang mga insidente na hindi totoong “community service” ang dahilan ng kanilang paglalagi sa Cabuyao kundi manmanan at dahasin ang mga organisasyong masa tulad ng mga unyon at progresibong partylists.

Malinaw din na paglabag sa batas ng digma o Artikulo 4 ng International Humanitarian Law ang kanilang paghimpil, presensya, at pag-iimbak ng mga baril at amunisyon sa barangay hall at daycare center mula pa noong Pebrero 26, 2011 na posibleng maglagay sa panganib sa buhay ng maraming non-combatants tulad ng mga musmos at sibilyan.###

Advertisements