Statement of Condemnation on the Murder of Carlo ”Caloy” Rodriguez

Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo condemns to the highest terms the killing of Carlo “Caloy” Rodriguez, president of Nagkakaisang Lakas ng Manggagawa ng Calamba Water District (NLM-CWD), an affiliate of Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees (COURAGE).

While on his home from work, Caloy was shot by motorcycle-riding gunmen at about 5:30 PM on November 12, 2010 in Halang, Calamba City, Laguna. Caloy died instantly after sustaining four (4) gunshots.

Caloy is a known and respected leader not only in the public sector. Workers in the private sector are in arms with the Calamba Water District union which Caloy leads in the commemoration of International Labor Day every May 1 in the regional activity in Calamba City. As union leader, Caloy also exerted all their efforts to take action with the struggle of other marginalized sectors in the Southern Tagalog region.

Similar to PAMANTIK-KMU Chairman Diosdado “Ka Fort” Fortuna and BAYAN-Southern Tagalog leader Noli Capulong who were also assassinated in Calamba City during the time of US-Arroyo regime, Caloy’s relentless commitment to the working class and the people is what the perpetrators want to put an end to by means of killing.

Extra-judicial killings continue in the region beside the trumped up charges against leaders and activists. Caloy is the first victim of extra-judicial killing in Laguna under the administration of Noynoy Aquino. The military and the Aquino administration which only continues to implement the counter-insurgency Oplan Bantay Laya, are held accountable for the killing of Caloy.

The local government under Mayor Joaquin Chipeco is also held responsible for the murder of another respected leader in Calamba City. Chipeco, who is also the chief of the CALABARZON Peace and Order Council, allowed military deployment in the city.###

Pahayag ng pagkondena sa pagpaslang kay Carlo ”Caloy” Rodriguez

Mariing kinokondena ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang pagpaslang kay Carlo “Caloy” Rodriguez, pangulo ng Nagkakaisang Lakas ng Manggagawa ng Calamba Water District (NLM-CWD), kaanib ng Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees (COURAGE).

Habang papauwi galing sa trabaho dakong 5:30 ng hapon noong Nobyembre 12, 2010 sa Halang, Calamba City, Laguna, tinambangan si Caloy ng mga salaring magkaangkas sa motorsiklo. Nagtamo ng apat (4) na tama ng baril si Caloy na agad niyang ikinamatay.

Kilala at respetadong lider si Caloy hindi lamang sa pampublikong sektor na kanyang kinabibilangan. Taun-taong kakapit-bisig ng mga manggagawa sa pribadong sektor ang unyong pinamumunuan ni Caloy sa Calamba Water District sa paggunita ng Pandaigdigang Araw ng Manggagawa sa panrehiyong pagkilos nito tuwing Mayo Uno sa Calamba City. Bilang pangulo rin ng kanilang unyon, sinikap niyang isanib ang kanilang lakas sa mga pagkilos at pakikibaka ng iba pang sektor sa rehiyong Timog Katagalugan.

Gaya ni PAMANTIK-KMU Chairman Diosdado “Ka Fort” Fortuna at BAYAN-TK leader Noli Capulong na pawang pinaslang din sa Calamba City sa panahon ng rehimeng US-Arroyo, ang di-matatawarang komitment ni Caloy sa manggagawa at mamamayan ang nais kitlin ng mga salarin sa pamamagitan ng pagpaslang.

Nagpapatuloy ang extra-judicial killings sa rehiyon bilang kabilang mukha ng pagsasampa ng gawa-gawang kaso sa mga kilalang lider at aktibista. Unang biktima si Caloy ng extra-judicial killing sa Laguna ngayong panahon ng administrasyon ni Noynoy Aquino. Mananagot ang militar at administrasyong Aquino lalo pa’t ipinagpatuloy lamang nito ang pagpapatupad ng kontra-insurhensyang Oplan Bantay Laya.

Responsable din ang lokal na pamahalaan sa ilalim ni Mayor Joaquin Chipeco sa isa na namang kaso ng pagpaslang sa isang kilalang lider sa Calamba City. Si Chipeco, na hepe din ng CALABARZON Peace and Order Council, ang nagpapahintulot ng deployment ng militar sa lunsod.###

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s